Skip to content

Όροι Χρήσης & Προυποθέσεις

Τελευταία Ενημέρωση 04 Φεβρουαρίου, 2020

1. Συμφωνία με τους Όρους

1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ σας, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας (εσάς), και της Excellence Store, που βρίσκεται στην Κων. Καραμανλη 25, Ν. Θεσσαλονίκης, ΤΚ: 54639, Ελλάδα (εμείς) σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπου Excellence Store (https://excellencestore.gr) καθώς και οποιωνδήποτε σχετικών εφαρμογών (του ιστότοπου).

Η ιστοσελίδα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Προϊόντα από το κατάστημά μας. Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή / και στις Υπηρεσίες, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεται από όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Αν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τότε απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών και πρέπει να διακόψετε τη χρήση αμέσως. Συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων για μελλοντική αναφορά.

1.2. Οι συμπληρωματικές πολιτικές που ορίζονται στην Ενότητα 1.7 κατωτέρω, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να δημοσιεύονται από καιρού εις καιρόν, περιλαμβάνονται ρητά ως παραπομπή.

1.3. Μπορούμε να προβούμε σε αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Η ενημερωμένη έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα υποδεικνύεται με μια ενημερωμένη "Αναθεωρημένη" ημερομηνία και η ενημερωμένη έκδοση θα είναι αποτελεσματική μόλις αυτή είναι προσβάσιμη. Είστε υπεύθυνοι για την αναθεώρηση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τις ενημερώσεις. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστότοπου σημαίνει ότι έχετε αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές.

1.4. Μπορεί να ενημερώνουμε ή να αλλάζουμε τον ιστότοπο από καιρό σε καιρό για να αντανακλούν αλλαγές στα προϊόντα μας, τις ανάγκες των χρηστών μας ή / και τις επιχειρηματικές μας προτεραιότητες.

1.5. Ο ιστότοπός μας απευθύνεται σε άτομα που κατοικούν στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος), οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου τέτοια διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη προς το νόμο ή κανονισμούς ή που θα μας υπόκεινταν σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής σε μια τέτοια δικαιοδοσία ή χώρα.

1.6. Ο ιστότοπος προορίζεται για χρήστες ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Εάν είστε κάτω από την ηλικία των 18 ετών, δεν επιτρέπεται να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες χωρίς γονική άδεια.

1.7. Επιπλέον πολιτικές που ισχύουν επίσης για τη χρήση της Ιστοσελίδας σας περιλαμβάνουν:

● Η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων https://excellencestore.gr/policies/privacy-policy, η οποία καθορίζει τους όρους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συναινείτε στην επεξεργασία αυτή και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή.

● Η Πολιτική Cookies μαςhttps://excellencestore.gr/policies/privacy-policy, η οποία καθορίζει πληροφορίες σχετικά με τα cookies στον ιστότοπο.

2. Αποδεκτή Χρήση

2.1. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση του δικτυακού τόπου για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους δημιουργούμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας. Η Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορική προσπάθεια εκτός από εκείνες που είναι ειδικά εγκεκριμένες ή εγκεκριμένες από εμάς.

2.2. Ως χρήστης αυτού του Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε να μην:

● Συμμετάσχετε στη συστηματική ανάκτηση δεδομένων ή άλλου περιεχομένου από τον ιστότοπο σε μια μεταγλωττισμένη βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς γραπτή άδεια από εμάς
● Να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρηστών και / ή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών για την αποστολή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τη δημιουργία λογαριασμών χρήστη κάτω από ψευδείς προθέσεις.
● Χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία για να διαφημίσετε ή να πωλήσετε προϊόντα και υπηρεσίες
● Συμμετέχετε σε μη εξουσιοδοτημένο σχεδιασμό ή σύνδεση με τον ιστότοπο
● Πάρετε, εξαπατήσετε ή παραπλανήσετε εμάς και άλλους χρήστες, ειδικά σε κάθε προσπάθεια να μάθετε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών
● Πουλήσετε ή μεταφέρετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας
● Προσπαθήσετε να μιμηθείτε άλλο χρήστη ή άτομο ή χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη άλλου χρήστη
● Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση οποιωνδήποτε εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων
● Χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία που αποκτήθηκε από τον ιστότοπο για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε κάποιο άλλο άτομο
● Χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία ή το περιεχόμενό μας ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε εμάς ή να δημιουργήσετε μια προσπάθεια δημιουργίας εσόδων ή μια εμπορική επιχείρηση μέσω εμάς
● Προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε τμήματα του Δικτυακού Τόπου που δεν έχετε πρόσβαση
● Τραυματίσετε, ενοχλήστε, εκφοβίστε ή απειλήστε κάποιο από τους υπαλλήλους, τους πράκτορές μας ή άλλους χρήστες
● Διαγράψετε την ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε περιεχόμενο
● Αντιγράψετε ή προσαρμόστε το λογισμικό της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλου κώδικα
● Μεταφορτώσετε ή μεταδώσετε (ή προσπαθήστε να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε) ιούς, δούρειους ίππους ή άλλο υλικό που παρεμβαίνει στην αδιάκοπη χρήση και απόλαυση οποιουδήποτε μέρους του Δικτυακού Τόπου ή σε οποιοδήποτε υλικό που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών
● Χρησιμοποιήσετε, ξεκινήσετε ή εμπλακείτε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων, ρομπότ, ξύστρες, αναγνώστες χωρίς σύνδεση ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων
● Να προβείτε σε δυσφήμιση, σε αμαύρωση ή σε βλάβη κατά τη γνώμη μας, εμάς ή / και στον ιστότοπος
● Απειλήσετε τους χρήστες με αρνητικά σχόλια ή προσφορά υπηρεσιών αποκλειστικά για να δώσουν θετική ανατροφοδότηση στους χρήστες
● Δηλώσετε κάποια παραπλανητική εμπειρία, δεξιότητες ή πληροφορίες σχετικά με έναν Χρήστη
● Διαφήμισετε προϊόντων ή υπηρεσία που δεν προορίζονται από εμάς
● Να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ψευδής υποδήλωση μιας σχέσης μαζί μας ή μιας άλλη εταιρεία με την οποία δεν έχετε κάποια σχέση

3. Πληροφορίες που μας παρέχετε

3.1. Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι: (α) όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλετε θα είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις και θα αναφέρονται σε εσάς και όχι σε τρίτους. (β) θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και θα ενημερώσετε ταχέως τις πληροφορίες αυτές όπως είναι απαραίτητο. (γ) θα διατηρήσετε τον κωδικό σας εμπιστευτικό και θα είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας. (δ) έχετε νομική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. και (ε) δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε, ή αν κάποιος ανήλικος που δεν έχει λάβει γονική άδεια για τη χρήση του ιστότοπου.

Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος εκτός από εσάς γνωρίζει τα στοιχεία χρήστη (όπως κωδικό αναγνώρισης ή όνομα χρήστη) ή / και κωδικό πρόσβασης, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως στο info@excellencestore.gr.

3.2. Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας. Μπορούμε να καταργήσουμε ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε αν διαπιστώσουμε ότι αυτό το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο.

4. Το περιεχόμενό μας

4.1. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα, των βάσεων δεδομένων, της λειτουργικότητας, του λογισμικού, των σχεδίων ιστοσελίδας, του ήχου, του βίντεο, του κειμένου, των φωτογραφιών και των γραφικών στον Ιστότοπο, μας ανήκουν και είναι προστατευμένα βάση των νόμων περί εμπορικών σημάτων.

4.2. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, κανένα μέρος του Δικτυακού Τόπου, των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου μας δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να συγκεντρωθεί, να αναδημοσιευτεί, να μεταφορτωθεί, να δημοσιευθεί, να κωδικοποιηθεί, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί, να διανεμηθεί, να πωληθεί, η αλλιώς εκμεταλλευτεί για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς την ρητή γραπτή μας άδεια.

4.3. Υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, σας παρέχεται περιορισμένη άδεια για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο μας και να λάβετε ή να εκτυπώσετε αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο αποκτήσατε κατάλληλη πρόσβαση αποκλειστικά για προσωπική, και μη εμπορική χρήση.

4.4. Δεν θα πρέπει (α) να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε δίκτυα, διακομιστές ή υπολογιστικά συστήματα συνδεδεμένα με τον Ιστότοπο. και / ή (β) πραγματοποιούν για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης σφάλματος, τυχόν τροποποιήσεις, προσαρμογές, προσθήκες ή βελτιώσεις στον ιστότοπο ή το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των εγγράφων ή των ψηφιακών αντιγράφων που ενδεχομένως έχετε κατεβάσει.

4.5. Θα (α) προετοιμάσουμε την Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο μας με λογικές δεξιότητες και φροντίδα. και (β) χρησιμοποιήτε πρότυπο λογισμικό ανίχνευσης ιών στη βιομηχανία για να προσπαθήτε να αποκλείετε τη μεταφόρτωση περιεχομένου στον ιστότοπο μας που περιέχει ιούς.

4.6. Το περιεχόμενο του ιστότοπου παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες. Δεν πρόκειται να αποτελέσει συμβουλευτικό για το οποίο θα πρέπει να βασιστείτε. Πρέπει να αποκτήσετε επαγγελματικές ή εξειδικευμένες συμβουλές πριν από τη λήψη ή την αποφυγή λήψης οποιωνδήποτε ενεργειών με βάση το περιεχόμενο του ιστότοπου.

4.7. Αν και καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στον ιστότοπό μας, δεν προβάλλουμε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ότι το περιεχόμενό μας στον ιστότοπο είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

5. Σύνδεση με περιεχόμενο τρίτου μέρους

5.1. Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή εφαρμογές που εκτελούνται από τρίτους.Δεν έχουμε καμία επιρροή ή έλεγχο σε τέτοιους ιστότοπους ή εφαρμογές τρίτου μέρους ή στον τρίτο φορέα εκμετάλλευσης. Δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν υποστηρίζουμε οποιουσδήποτε ιστότοπους ή εφαρμογές τρίτων μερών ή τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενό τους.

5.2. Δε δεχόμαστε καμία ευθύνη για τις διαφημίσεις που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο. Εάν συμφωνείτε να αγοράσετε αγαθά ή / και υπηρεσίες από οποιονδήποτε τρίτο που διαφημίζει στην Ιστοσελίδα, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Ο διαφημιζόμενος και όχι εμείς, είναι υπεύθυνος για αυτά τα αγαθά ή / και υπηρεσίες και αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με αυτά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαφημιζόμενο.

6. Διαχείριση ιστοσελίδας

6.1. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια να (1) παρακολουθούμε τον ιστότοπο για παραβιάσεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. (2) να λάβουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. (3) να αφαιρεθεί η Ιστοσελίδα ή να απενεργοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικά περίπλοκα ή καθ 'οποιονδήποτε τρόπο επιβαρύνουν τα συστήματά μας. και (4) κατά τα άλλα να διαχειριζόμαστε την Ιστοσελίδα κατά τρόπο που να προστατεύει τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία μας και να διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών.

6.2. Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπος θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένος από σφάλματα ή ιούς.

6.3. Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας της πληροφορικής, των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πλατφόρμας για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

7. Τροποποιήσεις και Διαθεσιμότητα του ιστότοπου

7.1. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να καταργήσουμε τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε όλες ή μέρος των Υπηρεσιών χωρίς ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

7.2. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η τοποθεσία και οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να αντιμετωπίσουμε υλικό, λογισμικό ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση σχετική με τον ιστότοπο, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρόνου διακοπής ή διακοπής της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε και να υποστηρίζουμε την Ιστοσελίδα ή Υπηρεσιών ή για την παροχή διορθώσεων, ενημερώσεων ή εκδόσεων.

7.3. Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την Ιστοσελίδα που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που ενδέχεται να σχετίζονται με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμολόγησης, διαθεσιμότητας και διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

8. Αποποίηση / Περιορισμός Ευθύνης

8.1. Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες παρέχονται με βάση τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτουμε. Συμφωνείτε ότι η χρήση του Δικτυακού Τόπου ή / και των Υπηρεσιών θα διατεθεί στον αποκλειστικό σας κίνδυνο και εισέρχεστε στον ιστότοπο αυτόν με δική σας ευθύνη, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Όλες οι εγγυήσεις, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι δεσμεύσεις, ρητές ή σιωπηρές (συμπεριλαμβανομένου του νόμου, της συνήθειας ή της χρήσης, μιας πορείας διαπραγμάτευσης ή του κοινού δικαίου) σε σχέση με τον Δικτυακό Τόπο και τις Υπηρεσίες και τη χρήση του από εσάς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων η ικανοποιητική ποιότητα, η καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και η μη παραβίαση αποκλείονται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν παρέχουμε εγγυήσεις ή σχετικά παραστατικά όσον αναφορά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε (1) λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο: (2) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των διακομιστών μας ή / και οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών και / ή οικονομικών πληροφοριών που αποθηκεύονται στον διακομιστή μας. (3) κάθε διακοπή ή διακοπή της μετάδοσης προς ή από τον τόπο ή τις υπηρεσίες. και / ή (4) τυχόν σφάλματα, ιούς, δούρειους ίππους ή παρόμοια που μπορούν να μεταδοθούν προς ή μέσω του ιστότοπου από οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν καθυστέρηση ή μη τήρηση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία προκαλείται από ένα γεγονός πέρα από τον λογικό και καθιερωμένο μας έλεγχο.

8.2. Η ευθύνη μας για την απώλεια ή τη ζημία που έχετε υποστεί εσείς:

Είτε είστε καταναλωτής είτε χρήστης επιχείρησης:

● Δεν αποκλείουμε ή περιορίζουμε με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη μας προς εσάς, όπου θα ήταν παράνομο να το πράξουμε. Αυτό περιλαμβάνει την ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από την αμέλειά μας ή την αμέλεια των υπαλλήλων, των πρακτόρων ή των υπεργολάβων, καθώς και από την απάτη ή τη δόλια ψευδή δήλωση.
● Εάν δεν συμμορφωθούμε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα είμαστε υπεύθυνοι για την απώλεια ή ή τη ζημία που έχετε υποστεί εφόσον είναι ένα προβλέψιμο αποτέλεσμα της παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, αλλά δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές που δεν ήταν προβλέψιμες κατά τη στιγμή που ξεκινήσατε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο / τις υπηρεσίες.

Ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο που περιλαμβάνεται στην ενότητα Αποποίηση / Περιορισμός ευθύνης, η ευθύνη μας σε εσάς για οποιονδήποτε λόγο και ανεξάρτητα από τη μορφή της δράσης, θα περιορίζεται ανά πάσα στιγμή σε συνολικό ποσό ίσο ή μικρότερο από το (α) ποσό των € 1000 ή (β) το ποσό που έχετε πληρώσει, εάν υπάρχει, σε εμάς για την Υπηρεσία / Site κατά τη διάρκεια της περιόδου των έξι (6) μηνών πριν από την εμφάνιση οποιουδήποτε προβλήματος.

Εάν είστε καταναλωτής χρήστης:

● Σημειώστε ότι παρέχουμε τον ιστότοπό μας αποκλειστικά για οικιακή και ιδιωτική. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς καιδε φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρήσεων, διακοπή λειτουργίας ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.
● Εάν το ελαττωματικό ψηφιακό περιεχόμενο που έχουμε προμηθεύσει, βλάπτει μια συσκευή ή ψηφιακό περιεχόμενο που ανήκουν σε εσάς και αυτό οφείλεται στην αδυναμία μας να χρησιμοποιήσουμε εύλογη μέριμνα και δεξιότητα, είτε θα επισκευάσουμε τη ζημιά είτε θα σας αποζημιώσουμε.
● Έχετε νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με προϊόντα που είναι ελαττωματικά ή μη όπως περιγράφεται. Συμβουλευτείτε σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας που διατίθεται από το τοπικό γραφείο παροχής συμβουλών πολιτών ή γραφείο εμπορικών προτύπων. Τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα επηρεάσει αυτά τα νόμιμα δικαιώματα.

9. Διάρκεια και Τερματισμός

9.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών ή διαφορετικά του οποιουδήποτε χρήστη του Δικτυακού Τόπου, ανάλογα με την περίπτωση. Μπορείτε να τερματίσετε τη χρήση ή τη συμμετοχή σας ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθώντας τις οδηγίες τερματισμού των λογαριασμών χρήστη στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, εάν είναι διαθέσιμες ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση info@excellencestore.gr.

9.2. Χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη, να αρνηθούμε την πρόσβαση και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού ορισμένων διευθύνσεων IP) για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, παραβίασης οποιασδήποτε εκπροσώπησης ή εγγύησης που περιέχεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή σε οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό.

Εάν κατά τη διακριτική μας ευχέρεια διαπιστώσουμε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας / Υπηρεσιών παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, μπορούμε να τερματίσουμε τη χρήση ή τη συμμετοχή σας στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ή να διαγράψουμε το προφίλ σας και οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που δημοσιεύσατε ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

9.3. Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο που ορίζεται στην παρούσα Ενότητα 9, απαγορεύεται η εγγραφή και η δημιουργία ενός νέου λογαριασμού με το όνομά σας, ένα ψεύτικο όνομα ή το όνομα οποιουδήποτε τρίτου, ακόμη και στην περίπτωση που διενεργείτε εξ ονόματος κάποιου τρίτου. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό της αστικής, ποινικής και αποτρεπτικής προσφυγής.

10. Γενικά

10.1 Η επίσκεψη στον ιστότοπο, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του ιστοτόπου, ικανοποιούν κάθε νόμιμη απαίτηση για γραπτή επικοινωνία.

Συμφωνείτε με τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, συμβολαίων, παραγγελιών και άλλων αρχείων και με την ηλεκτρονική παράδοση ειδοποιήσεων, πολιτικών και αρχείων συναλλαγών που έχουν ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί από εμάς ή μέσω του Δικτυακού Τόπου. Με το παρόν κείμενο παραιτείστε από οποιαδήποτε δικαιώματα ή απαιτήσεις βάσει οποιουδήποτε καταστατικού, κανονισμού ή άλλου νόμου σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτεί πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων ή πληρωμές ή τη χορήγηση πιστώσεων με άλλο τρόπο εκτός από ηλεκτρονικά μέσα.

10.2 Αυτοί οι Όροι και Προϊοποθέσεις και οι τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στον Ιστότοπο συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας και της κατανόησης μεταξύ εσάς και εμάς.

10.3 Η αποτυχία μας να ασκούμε ή να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν λειτουργεί ως παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.

10.4. Μπορούμε να αναθέσουμε οποιαδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή.

10.5 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόχρεοι για τυχόν απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή αδράνεια που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέρα από τον εύλογο έλεγχο μας.

10.6. Εάν κάποια διάταξη ή μέρος μιας διάταξης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, η διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται ανεξάρτητη από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστικότητα οποιωνδήποτε υπόλοιπων διατάξεων.

10.7. Δεν υπάρχει κοινοπραξία, εταιρική σχέση, απασχόληση ή σχέση αντιπροσωπείας που δημιουργείται μεταξύ μας ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών.

10.8. Μόνο για τους καταναλωτές - Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις, το αντικείμενο και η σύστασή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Εσείς και οι εμείς μαζί συμφωνούμε ότι τα δικαστήρια της Ελλάδας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία δεδομένου ότι αν είστε κάτοικος της Ελλάδας. Εάν έχετε οποιαδήποτε καταγγελία ή επιθυμείτε να ασκήσετε αμφισβήτηση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή διαφορετικά σε σχέση με την Ιστοσελίδα, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο http://ec.europa.eu/odr

10.9. Ένα πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν έχει δικαίωμα σύμφωνα με το Νόμο περί Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων Μερών) του 1999 για την επιβολή οποιουδήποτε όρου αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

10.10 Για να επιλύσετε μια καταγγελία σχετικά με τις Υπηρεσίες ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@excellencestore.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΣΑΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 25

T.K. 54693, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ. 2310 905896